O FIRMIE

SOKRATES IT jest producentem i wyłącznym operatorem portalu w.bibliotece.pl.

Firma rozpoczęła działalność w 2009 roku. Właścicielka, Grażyna Masadyńska, od 18 lat zajmuje się w praktyce zagadnieniami informatyzacji bibliotek.
Zespół firmy to doświadczeni specjaliści z wieloletnią praktyką w branży informatyzacji bibliotek, w tym informatycy zajmujący się projektowaniem oprogramowania i jego wdrażaniem oraz bibliotekarze ze znajomością formatu MARC21 uprawniającą do przeprowadzania szkoleń i weryfikacji opisów katalogowych.

W 2009 roku powstał pomysł budowy portalu e-usług bibliotecznych integrującego czytelników, wydawców i biblioteki. W 2010 roku firma na realizację portalu otrzymała dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach działania 8.1 - Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Budowę portalu rozpoczęliśmy w lipcu 2010 roku. Projekt został w całości zrealizowany w
2012 roku i połączył WSZYSTKICH zainteresowanych wymianą informacji na temat książek, regionaliów, zbiorów multimedialnych i innych, gromadzonych w bibliotekach i zasobach prywatnych. Portal działa na wielu płaszczyznach poświęconych różnym grupom użytkowników.
Na kolejne lata przewidziany jest sukcesywny rozwój portalu. Chcemy na bieżąco uwzględniać potrzeby użytkowników pojawiające się w trakcie jego eksploatacji.

W styczniu 2012 roku SOKRATES IT zawarła umowę z producentem oprogramowania dla bibliotek SOWA2/MARC21 i SOWA2SQL/MARC21 dotyczącą integracji obu systemów bibliotecznych z oprogramowaniem portalu. Na mocy tego porozumienia integracja katalogów w/w bibliotek z katalogiem centralnym portalu możliwa jest dla oprogramowania SOWA2/MARC21 w hostingu lub z aktualną Roczną Polisą Serwisową
(RPS) i modułem www.